Frank Geets

Voorzitter afdeling N-VA Katelijne & Waver

Privé

55 jaar, industrieel ingenieur van opleiding, maar steeds in aankoop, logistiek en facilitair management gewerkt. Momenteel ben ik Administrateur-Generaal van het Agentschap Facilitair Management van de Vlaamse Overheid en actief in een aantal beroepsverenigingen, waaronder VIB (Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek) waar ik ondervoorzitter ben. 

Ik ben gehuwd met Veerle, heb drie dochters en 2 pluszonen die ondertussen allemaal het huis hebben verlaten. Het vierde kleinkind is onderweg.

De weg naar de politiek:

Al reeds in mijn studententijd had ik zeer veel interesse in de politiek, maar ben achteraf opgeslorpt geweest door carrière en gezin. 

10 jaar geleden -met kinderen die stilaan het huis gingen verlaten en de heersende politieke situatie-  wilde ik niet langer aan de de zijlijn blijven staan en wilde ik mij politiek engageren. Vanuit mijn overtuiging kon dit nergens anders dan bij de N-VA.

Sinds 2012 ben ik lokaal voorzitter en sinds een aantal jaren ook arrondissementele voorzitter Mechelen-Lier en nationaal partijraadslid, een welgevulde politieke agenda.

Doelstellingen en ambities in de politiek:

Ik wil een welvarend en zelfstandig Vlaanderen mee vorm geven, het beleid proberen efficiënter te maken en het dan ook op het juiste niveau managen wat dus wat splitsingen met zich zal (moeten) meebrengen.

Naar de toekomst wil ik de eigen gemeente wakker houden en mijn steentje bijdragen tot een betere samenleving gebaseerd op goed beheer, een huisvader waardig.