Joris De Pauw

Schepen voor ruimtelijke ordening, milieu, huisvestingsbeleid, openbare werken, duurzame ontwikkeling en patrimonium

Ik ben schepen van ruimtelijke ordening, openbare werken en land- en tuinbouw. Daarnaast ben ik advocaat, echtgenoot van Katrien (dierenarts) en papa van Pieter-Jan (8 jaar) en Lotte (7 jaar).

Echtgenoot, papa, ondernemer en politicus met beide voeten op de grond en een focus op de toekomst.

Met een passie voor politiek en vanuit de overtuiging dat gemeentepolitiek enorm belangrijk is, heb ik me in 2012 geëngageerd voor N-VA. We gingen van 1 naar 10 zetels in de gemeenteraad.

Onder mijn impuls en verantwoordelijkheid werd er de voorbije jaar een ongezien investeringsprogramma gerealiseerd in de kwalitatieve verbetering van het openbaar domein in onze gemeente (zoals de uitvoering van grote rioleringsprojecten, de afbakening van meerdere groene longen, de aanleg van kwalitatievere fietspaden, en dergelijke meer).

Ik ben er van overtuigd dat N-VA nodig is om het kwalitatieve beleid ook na 2018 voort te zetten.

Mijn speerpunten zijn:

- Een goed onderhouden en net openbaar domein. Een sterke focus op het tegengaan en bestrijden van zwerfvuil is daarbij absoluut noodzakelijk.

- Behoud en verbetering van het groene en landelijke karakter van de gemeente. Het behoud van de open ruimte en de versterking van het Waverwoud zijn daarbij speerpunten.

- Een sterke lokale economie: zoveel mogelijk werken en winkelen in eigen gemeente.

- Een bruisend en sterk verenigingsleven. Ondersteuning op de juiste manier, zodat het sterke sociale weefsel op duurzame wijze wordt ondersteund.

- Verkeersveiligheid: een zero tolerance beleid op het gebied van snelheid en een sterke verbetering van de fietsinfrastructuur.

- Verantwoordelijk en duurzaam financieel bestuur: spaarzaam omspringen met belastinggeld.

- Een gezonde woningmarkt, waar betaalbaar wonen en wonen in eigen streek centraal staan.

Hopelijk kan ik daarbij rekenen op uw steun op 14/10!