Bibliotheek Sint-Katelijne-Waver start voorbereiding op de toekomst

Op 5 april 2022

Eind volgend jaar verhuist de bibliotheek van Sint-Katelijne-Waver naar de nieuwe evenementensite langs de Leliestraat. Voor de bib betekent deze verhuis niet gewoon de stap naar een nieuw gebouw. Neen, na de verhuis zal de bibliotheek zich nog meer profileren als dé plek waar je moet zijn voor lezen, leren, ontspannen én ontmoeten. Om deze rol vanaf dag één waar te maken, start de bib nu al met de voorbereiding.

Eind 2023 moet de nieuwe fuif- en evenementenhal een feit zijn. Ook de bibliotheek zal dan deel uitmaken van de bruisende site. De nieuwe locatie geeft de bib veel meer mogelijkheden. En die zal het optimaal benutten.

Veel ruimere openingsuren

Dankzij een nieuw toegangssysteem zal de bibliotheek in het nieuwe gebouw haar openingsuren sterk kunnen verruimen. “Een digitaal systeem zal toelaten dat ook wanneer er geen medewerkers aanwezig zijn, leden met hun identiteitskaart toegang tot de bib kunnen krijgen en boeken, strips en dvd’s kunnen ontlenen. Hoe dat alles concreet in zijn werk zal gaan en wat de nieuwe openingsuren worden, zullen we de komende maanden uitwerken”, vertelt N-VA-burgemeester Kristof Sels, bevoegd voor dienstverlening.

Nog ruimer vormingsaanbod

De tijd dat de bibliotheek enkel een uitleenfabriek was, is al lang voorbij. Een moderne bibliotheek is een plaats van lering. De Katelijnse bib organiseert nu al een waaier aan workshops, lezingen en vormingen. De vele multifunctionele zalen in het nieuwe gebouw geven ons de mogelijkheid om dit aanbod nog te vergroten en de kwaliteit te verhogen. We gaan hiervoor intenser samenwerken met onze partners en er nieuwe aantrekken.

Onder meer digitaliseringscursussen zullen een prominente plaats krijgen in het aanbod. De huidige maatschappij stelt steeds hogere digitale eisen aan de mensen. Niet iedereen pikt die draad even vlot op. Via de bibliotheek willen we als gemeentebestuur deze mensen helpen. Onze bibliotheek wil een baken zijn in de digitale wereld.

Ontmoetingsplaats

De bibliotheek van Sint-Katelijne-Waver is de enige bib in de regio die zeven dagen op zeven open is. Dat is geen toeval. Onze bibliotheek wil mensen samenbrengen. Studenten komen studeren in de bibliotheek, mama’s zoeken met hun kindje boekjes over zindelijkheid en geraken aan de praat, krantenlezers bediscussiëren aan de leestafel de actualiteit, Italiëliefhebbers leren elkaar kennen tijdens een workshop Italiaans voor op reis, Katelijnse schrijvers stellen hun nieuwste boek voor aan hun dorpsgenoten, … Bij de inrichting van het nieuwe bibliotheekgebouw hebben we heel hard rekening gehouden met die sociale functie van een bibliotheek. Ook de verruiming van de openingsuren past in dit plaatje.

De toekomst start vandaag

De voorbereiding voor de ‘Bib 2.0’ op de nieuwe evenementensite start vandaag. "We zullen een expertengroep samenbrengen om de activiteitenwerking te evalueren en waar mogelijk te verbeteren”, zegt N-VA-burgemeester Kristof Sels, bevoegd voor inspraak en participatie. Daarnaast zal de bib alle actoren rond e-inclusie samenbrengen. Zo willen we komen tot een gemeentebreed beleid met concrete acties die iedereen mee aan boort van de digitale trein helpen.

Om deze doelstellingen waar te maken, investeert de gemeente in de aanwerving van een projectleider e-inclusie. Deze persoon start na de paasvakantie. Daarnaast zal de bibliotheek tot aan de verhuis één ochtend per week, namelijk donderdagmorgen, niet meer openen. Dat stelt het bibliotheekteam in staat om de verschillende projecten samen aan te pakken en uit te voeren.

We starten nu met investeren zodat we eind 2023 niet verhuizen naar een lege doos, maar naar een bruisende plek waar iedereen kan groeien.

Voor meer info, contacteer:
Kristof Sels, burgemeester en verantwoordelijk inspraak en participatie (N-VA)
0494 20 30 82, kristof.sels [at] skw.be

Bron beeld: LAVA Architecten

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is